Den sniperů, Běstvina u Třemošnice.

Posted By on 9.9.2012

A slovo se stalo skutkem.

ing. Jaroslav Choma zvaný Jichoč se už nevydržel dívat na prznění tradiční lukostřelby a uspořádal turnaj na kterém dal střelcům ochutnat světové tradiční disciplíny bez přizpůsobování se úrovni střelců.

Hodně lidí tím vyděsil a dala se očekávat nižší účast. Na tradiční střelbu je totiž jednak potřeba vcelku dost kvalitní vybavení, poměrně vysoká střelecká vyspělost  a hlavně jsou tam špatně aplikovatelné sportovní návyky.

Jel jsem na turnaj, u kterého jsem bez uzardění očekával disciplíny s nulovým nástřelem.

Jichoč se připravil velice svědomitě. Půl roku otravoval lidi , surfoval po internetu, četl, ukecal místní hasiče i svůj klub, pravděpodobně sehnal sponzory…..a postupně dělal i osvětu a střelce na turnaj ideologicky připravoval. Sepisoval sáhodlouhá pojednání a doplňoval obrázky a videoreportážemi.

Nakonec se ukázalo, že pár lidí přeci jenom neodradil a do Běstviny u Třemošnice dorazili. Nejdál to měl Dušan, tuším z Trnavy. Zpočátku nás bylo míň , nežli hasičů kteří zajišťovali občerstvení.

Jichoč střelce uvítal, ještě trochu postrašil a vypustil na trať. Zvyklí na podrobná pravidla jsme bloudili sítí značek, hledali kruhy na místě čtverců…….ale nakonec se prostě u každé disciplíny Jichočovi zavolalo, on to vysvětlil a šlo se na věc.

Střelba to tedy byla impozantní. Ze setrvačnosti sice zařadil lukostřeleckou ligu a svérázný roving s roxorovým překvapením, ale zbytek byl impozantní.Japonské terče do 120 metrů, Korejské na něco přez 200m, Puta na 160m, clout, bhůtánské terče za hranicí chápání…..

Smyslem soutěže nebylo vyhrávat, ale prostě to zkusit. Z mého úhlu pohledu bylo děsivé přejít z nějaké extrémní vzdálenosti na nějaký rozumně vzdálený, ale prťavoučký terč.  Taky trochu zamávalo se sebevědomím střilet hodně daleko a do kopce. Nicméně ani staří mistři se vždy netrefovali, o čemž svědčí obrazová dokumentaceJe zcela evidentní, že na tomto turnaji nebylo vítězů, ani poražených. Respektive vítězi jsou všichni, kteří projevili dostatek zmužilosti a přijeli. Tohle opravdu nikdo natrénované nemá a střelci s dostatečně výkonými luky , dobrým zrakem a schopností odhadnout dráhu šípu jsou nesmírně zvýhodnění. Veliký obdiv zaslouží pořadatelé, kteří se zatvrdili a nepoužili obvyklých všelidových úvah, ale nelítostně nastavili laťku dle doložených parametrů světové pokladnice tradiční lukostřelby.

Je to vykročení směrem, který obdivuji

Závěrem se střílel flight. Nesmírně hravá disciplína kladoucí na střelce trochu jiné požadavky. Zkoušely se i různé technické pomůcky, vyhrál Jichoč s korejským lukem a v hravé atmosféře se země pootočila a Jichoč odměnil vítěze pivem, jogurtem a první dva tradičními terči. Takže Větve získaly bhůtánský terč, Puta odjela na Tyršův Vrch

About The Author

Comments